Jak działa

Baza Danych EVALUER jest dostępna całą dobę poprzez interfejs z poziomu przeglądarki internetowej dla przydzielonego Konta Użytkownika z indywidualnym loginem i hasłem.

Funkcjonalności Bazy Danych EVALUER:
  • umożliwiają szybkie i precyzyjne wyszukanie informacji o transakcji sprzedaży nieruchomości według dowolnie wybranych kryteriów, prezentację ich w formie tabelarycznej, a także na mapach online
  • pozwalają na zautomatyzowane generowanie szeregu raportów analitycznych według zdefiniowanych przez Użytkownika parametrów i prób danych
  • umożliwiają analizę wartości nieruchomości
  • pozwalają na elastyczność kreowania analiz i stały monitoring zmian zachodzących na rynku

Wszystkie dane mogą być prezentowane w postaci przejrzystych zestawień oraz wykresów obrazujących zjawiska występujące w sektorze nieruchomości. Wygenerowanie raportu trendu zmiany cen, ich średniej czy mediany dla wybranej próby nieruchomości zajmuje Użytkownikowi zaledwie chwilę.

Zgodny z metodologią stosowaną przez rzeczoznawców majątkowych moduł wyceny, dzięki zautomatyzowaniu i wystandaryzowaniu procesów, pozwala na łatwe śledzenie przebiegu wyceny i przejrzystą jej prezentację.

Baza Danych EVALUER może także integrować się z zewnętrznymi systemami informatycznymi, co pozwala na bezpośrednią komunikację między obiema strukturami.